نمایشگاه مجازی کرمان وحمایت شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان

اعلام آمادگی شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان برای حمایت از حضور واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی استان کرمان برای حضور در نمایشگاههای مجازی بصورت پرداخت کمک بلاعوض .

این حمایتها بصورت کمک بلاعوض برای حضور در نمایشگاه مجازی کرمان

نمایشگاهها و ساخت تیزر و طراحی های موردنیاز برای حضور در نمایشگاههای مجازی به شرکتهای واجد شرایط پرداخت خواهد شد

شرکتهای مرتبط با بخش صنعت ساختمان مستقر در شهرکهای صنعتی استان کرمان می توانند با مراجعه ویا تماس با معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان از نحوه و شرایط دریافت این کمکهای بلاعوض استفاده نمایند .

شرایط برای دریافت کمک بلاعوض جهت حضور در نمایشگاههای مجازی نیز تحت شرایطی فراهم می باشد

لازم به توضیح است این پرداختها بصورت کمک بلاعوض می باشد

برای اطلاع از نحوه این کمکهای بلاعوض به معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان مراجعه نمایید

درباره هفتواد

شركت نمایشگاه‌ها و همایش‌های هفتواد در تاریخ 31 تیر ماه 1386 تحت شماره 8164 در اداره ثبت شركت‌های استان كرمان به ثبت رسیده است

آدرس : کرمان خیابان امام جمعه کوچه شماره 5 پلاک 14/1

تلفن : 03432472991

طراحی و توسعه توسط پدیدار