در این بخش از غرفه های نمایشگاه تخصصی مجازی صنعت ساختمان شرکتهای تولیدکننده ونمایندگی های مرتبط با بخش: تاسیسات ، سیستم های سرمایشی و گرماشی ، انرژیهای نو از جمله انرژیهای خورشیدی حضور دارند

تهویه گراند
تاسیسات | تهویه | انرژیهای نو

 • product 7 محصول
 • view 159 بازدید

تاسیسات هوای مطبوع کویر
تاسیسات | تهویه | انرژیهای نو

 • product 8 محصول
 • view 316 بازدید

ارتباطات گسسته کریمان (دیسکانکت)
تاسیسات | تهویه | انرژیهای نو

 • product 12 محصول
 • view 442 بازدید

تاسیسات ساختمان فاتح
تاسیسات | تهویه | انرژیهای نو

 • product 11 محصول
 • view 344 بازدید

فروشگاه سرمایش
تاسیسات | تهویه | انرژیهای نو

 • product بدون محصول
 • view 148 بازدید

تهویه سپهر
تاسیسات | تهویه | انرژیهای نو

 • product 4 محصول
 • view 255 بازدید

شرکت صنعتی صافیاد
تاسیسات | تهویه | انرژیهای نو

 • product بدون محصول
 • view 232 بازدید

هنر تاسیسات
تاسیسات | تهویه | انرژیهای نو

 • product 3 محصول
 • view 416 بازدید

درباره هفتواد

شركت نمایشگاه‌ها و همایش‌های هفتواد در تاریخ 31 تیر ماه 1386 تحت شماره 8164 در اداره ثبت شركت‌های استان كرمان به ثبت رسیده است

آدرس : کرمان خیابان امام جمعه کوچه شماره 5 پلاک 14/1

تلفن : 03432472991

طراحی و توسعه توسط پدیدار