برگزاری نمایشگاههای مجازی

بعد از شیوع ویروس کووید19 و تعطیلی بخش عمده ایی از فعالیتهای روزمره خصوصا در بخش برگزاری نمایشگاهها توجه و تمرکز وهمچنین سرمایه گذاری در بخش فضای مجازی اهمیت بیشتری پیدا کرد در همین راستا با توجه به سابقه و تخصص شرکت نمایشگاهها وهمایشهای هفتواد در برگزاری نمایشگاههای تخصصی برآن شدیم تا با بهره گیری از تجارب 14 ساله علاوه بر اجرای فیزیکی نمایشگاه یک گام جدید در برگزاری نمایشگاههای مجازی نیز برداریم تا راه را برای توسعه این بخش در کنار برگزاریهای کلاسیک نیزباز کنیم البته با توجه به تازه بودن برگزاریهای از نوع مجازی مطمئنا دچار کاستی ها و مشکلاتی خواهیم بود که امیدواریم با اولین برگزاری و دریافت بازخوردها ونظرات صاحبنظران در این بخش بتوانیم یک طرح حرفه ایی و موفق را در این زمینه اجرایی کنیم

درباره هفتواد

شركت نمایشگاه‌ها و همایش‌های هفتواد در تاریخ 31 تیر ماه 1386 تحت شماره 8164 در اداره ثبت شركت‌های استان كرمان به ثبت رسیده است

آدرس : کرمان خیابان امام جمعه کوچه شماره 5 پلاک 14/1

تلفن : 03432472991

طراحی و توسعه توسط پدیدار