31 خرداد

کنسلی دوباره نمایشگاه ساختمان کرمان !
مدیر

بعد از کنسلی هجدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در سال 99 متاسفانه دوباره شاهد کنسلی این نمایشگاه در سال 1400 ...

درباره هفتواد

شركت نمایشگاه‌ها و همایش‌های هفتواد در تاریخ 31 تیر ماه 1386 تحت شماره 8164 در اداره ثبت شركت‌های استان كرمان به ثبت رسیده است

آدرس : کرمان خیابان امام جمعه کوچه شماره 5 پلاک 14/1

تلفن : 03432472991

طراحی و توسعه توسط پدیدار