2 خرداد

نمایشگاه تخصصی بین المللی پزشکی پرشین هلث
مدیر

شرکت نمایشگاهها وهمایشهای هفتواد در ادامه برگزاری نمایشگاههای تخصصی در محل سایت نمایشگاههای بین المللی کیش ، همزمان با برگزاری ...

درباره هفتواد

شركت نمایشگاه‌ها و همایش‌های هفتواد در تاریخ 31 تیر ماه 1386 تحت شماره 8164 در اداره ثبت شركت‌های استان كرمان به ثبت رسیده است

آدرس : کرمان خیابان امام جمعه کوچه شماره 5 پلاک 14/1

تلفن : 03432472991

طراحی و توسعه توسط پدیدار