2 شهریور

امنیت شغلی در نمایشگاهها
مدیر

مقاله در رابطه با امنیت شغلی در فعالیتهای نمایشگاهی   یکی از دغدغه های مهم زندگی هر انسان بالغ خصوصا ...

2 شهریور

نمایشگاه به قیمت نان یا جان؟
مدیر

مقاله آقای امید فدایی در رابطه با شرایط برگزاری نمایشگاهها در دوران کرونا شاید کمتر کسی سال گذشته شرایط موجود ...

29 خرداد

نمایشگاه کشاورزی
مدیر

بعد از افتتاح اولین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی و برنامه ریزی افتتاح اولین نمایشگاه تخصصی مجازی صنعت ساختمان شرکت نمایشگاهها ...

21 خرداد

اولین نمایشگاه مجازی صنایع دستی
مدیر

اولین نمایشگاه تخصصی مجازی صنایع دستی کرمان به همت شرکت نمایشگاهها وهمایشهای هفتواد و همچنین حمایت اداره کل میراث فرهنگی ...

18 خرداد

برگزاری نمایشگاههای مجازی
مدیر

بعد از شیوع ویروس کووید19 و تعطیلی بخش عمده ایی از فعالیتهای روزمره خصوصا در بخش برگزاری نمایشگاهها توجه و ...

درباره هفتواد

شركت نمایشگاه‌ها و همایش‌های هفتواد در تاریخ 31 تیر ماه 1386 تحت شماره 8164 در اداره ثبت شركت‌های استان كرمان به ثبت رسیده است

آدرس : کرمان خیابان امام جمعه کوچه شماره 5 پلاک 14/1

تلفن : 03432472991

طراحی و توسعه توسط پدیدار