17 شهریور

نمایشگاه مجازی کرمان وحمایت شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان
مدیر

اعلام آمادگی شرکت شهرکهای صنعتی استان کرمان برای حمایت از حضور واحدهای مستقر در شهرکهای صنعتی استان کرمان برای حضور ...

درباره هفتواد

شركت نمایشگاه‌ها و همایش‌های هفتواد در تاریخ 31 تیر ماه 1386 تحت شماره 8164 در اداره ثبت شركت‌های استان كرمان به ثبت رسیده است

آدرس : کرمان خیابان امام جمعه کوچه شماره 5 پلاک 14/1

تلفن : 03432472991

طراحی و توسعه توسط پدیدار