13 مهر

صنایع دستی خرمشهر
مدیر

با توجه به پیگیری وهماهنگی های صورت گرفته از طریق ریاست اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خرمشهر بخش ...

درباره هفتواد

شركت نمایشگاه‌ها و همایش‌های هفتواد در تاریخ 31 تیر ماه 1386 تحت شماره 8164 در اداره ثبت شركت‌های استان كرمان به ثبت رسیده است

آدرس : کرمان خیابان امام جمعه کوچه شماره 5 پلاک 14/1

تلفن : 03432472991

طراحی و توسعه توسط پدیدار