2 شهریور

امنیت شغلی در نمایشگاهها
مدیر

مقاله در رابطه با امنیت شغلی در فعالیتهای نمایشگاهی   یکی از دغدغه های مهم زندگی هر انسان بالغ خصوصا ...

درباره هفتواد

شركت نمایشگاه‌ها و همایش‌های هفتواد در تاریخ 31 تیر ماه 1386 تحت شماره 8164 در اداره ثبت شركت‌های استان كرمان به ثبت رسیده است

آدرس : کرمان خیابان امام جمعه کوچه شماره 5 پلاک 14/1

تلفن : 03432472991

طراحی و توسعه توسط پدیدار