24 شهریور

فرصت طلایی کرونا
مدیر

شیوع ویروس کرونا برای صنعت نمایشگاهی یک نعمت بود این صنعت باید در نقطه‌ ایی به این بن بست می ...

2 شهریور

امنیت شغلی در نمایشگاهها
مدیر

مقاله در رابطه با امنیت شغلی در فعالیتهای نمایشگاهی   یکی از دغدغه های مهم زندگی هر انسان بالغ خصوصا ...

2 شهریور

نمایشگاه به قیمت نان یا جان؟
مدیر

مقاله آقای امید فدایی در رابطه با شرایط برگزاری نمایشگاهها در دوران کرونا شاید کمتر کسی سال گذشته شرایط موجود ...

درباره هفتواد

شركت نمایشگاه‌ها و همایش‌های هفتواد در تاریخ 31 تیر ماه 1386 تحت شماره 8164 در اداره ثبت شركت‌های استان كرمان به ثبت رسیده است

آدرس : کرمان خیابان امام جمعه کوچه شماره 5 پلاک 14/1

تلفن : 03432472991

طراحی و توسعه توسط پدیدار
LET'S GO
SUBSCRIBE
awesome
Sed ut perspiciatis unde omnis